Nácviky

 

DFS PRÍPRAVKA         UTOROK   16:00 hod           Veľká sála CVČ č. 3

 

DFS BYSTRINKA          UTOROK  17:00 hod            Veľká sála CVČ č. 3, č. 203 aj č. 205