Nácviky

 

DFS PRÍPRAVKA    UTOROK   15:30 -16:30       Veľká sála CVČ č. 3

 

DFS BYSTRINKA    UTOROK  16:30 - 18:00      Veľká sála CVČ č. 3                                        PIATOK    16:00 - 18:00      Sála č. 203