Vážení rodičia, finančne podporiť činnosť detí Dfs môžete aj prostredníctvom Vzdelávacích poukazov, ktoré Vaše dieťa obdržalo v základnej škole.

Ak sa rozhodnete darovať poukaz CVČ prosíme, keby ste ho do CVČ doniesli najneskôr do 25.9.2018. Vopred ďakujeme za podporu a tešíme sa na stretnutie.

Činnosť krúžkov DFS Bystrinka začína od 18.9.2018 o 16,30 h  a bude trvať do 18,00 h. Deti z DFS Bystrinka sa budú stretávať v utorky aj piatky, pričom v  piatok to bude od 16,00 h do 18,00 h. 

 DFS Bystrinka prípravka začína od 15,30 do 16,30 h v ten istý deň. 

 
V čase od 19.2.- 23.2.2018 majú deti školské prázdniny - krúžky DFS sa neuskutočnia.
Želáme Vám a Vašim deťom veľa krásnych chvíľ počas prázdnin a skvelý oddych.

Vážení rodičia, ak chcete darovať 2 % z dane na krúžok DFS Bystrinka - môžete tak urobiť prostredníctvom Združenia rodičov a priateľov CVČ. Všetky informácie a tlačivá nájdete na stránke www.cvcpb.sk.

Folklórne štúdio Bystrinka, registrované v sídle  Lánska 2575/92 nie je  občianske  združenie CVČ !!!!

Vážení rodičia, pre chorobu a pracovnú zaneprázdnenosť vedúcich krúžku DFS Bystrinka sa krúžok dňa 24.10.2017 neuskutoční. Náhradný termín pre tento krúžok bude 31.10.2017 v mimoriadnom čase 

od 16,00-18,00 vo veľkej sále CVČ

Vážení rodičia, finančne podporiť činnosť detí Dfs môžete aj prostredníctvom Vzdelávacích poukazov, ktoré Vaše dieťa obdržalo v základnej škole.

Ak sa rozhodnete darovať poukaz CVČ prosíme, keby ste ho do CVČ doniesli najneskôr do 25.9.2017. Vopred ďakujeme za podporu a tešíme sa na stretnutie

Prvá skúška pre DFS prípravka bude v utorok od 16,00-17,00 hod 

Prvá skúška pre DFS Bystrinka bude v utorok od 17,00 - 19,00 hod

 
 

Milí rodičia, začíname nový školský, ale aj folklórny rok v CVČ Považská Bystrica dňa 26.9.2017                                                               

 
 
 

DNI MESTA 2017 v Považskej Bystrici 

Vystúpenia súborov CVČ budú 17.6.2017 od 16,15 do 16,45 hod pred Mestským úradom v Považskej Bystrici

 Deti sa stretnú pred Mestským úradom o 15,30 hod, kde si vyzdvihnú kroje      a pripravia sa na vystúpenie v zasadačke MsÚ.

Dievčatá budú učesané- zapletené vrkôčiky ozdobené mašľou a zachytené sponkami na venček. Obuté budú mať biele, alebo čierne baletky ......     Tešíme sa na stretnutie

 

 

Vážení rodičia, činnosť krúžkov DFS Bystrinka a DFS Bystrinka prípravka pokračuje. Spoločná skúška bude 2.6. a 13.6. 2017 od 17.00 do 18,00 hod. Plánované vystúpenie bude 17.6.2017 v rámci Dní mesta v Považskej Bystrici. Ďalšie informácie dostanete na najbližšej skúške.

 
 

28.5.2017 sa členovia krúžkov stretnú v kine Mier o 14,30 hod, kde si vyzdvihnú kroje a pripravia sa na vystúpenie.

Dievčatá budú učesané- zapletené vrkôčiky ozdobené mašľou a zachytené sponkami na venček. Obuté budú mať biele, alebo čierne baletky ......     Tešíme sa na stretnutie

Členovia krúžkov DFS Bystrinka a DFS Bystrinka prípravka sa stretnú na skúške v piatok 26.5.2017 v CVČ  od 17,00 - 18,00 hod.

Vážení rodičia, CVČ pre Vás pripravilo 

ABC SHOW 

prehliadku záujmovej činnosti detí a mládeže

Prehliadka sa uskutoční 28.5.2017 o 15,00 v kine Mier, vstup je voľný.

 
 
 

 

Podporiť projekt môžete vhodením žetónika za nákup v OD Tesco na SNP. Bližšie informácie www.cvcpb.sk

Ď a k u j e m e 

     Vážení rodičia, opäť sa obraciame na Vás            s prosbou o podporu projektu CVČ:                    revitalizácia Náučného chodníka                         SMT Milochov. 

 

Vážení občania, rodičia, priatelia a sym-patizanti folklóru, obraciame sa na Vás     s prosbou o darovanie 2 % z Vašich  zaplatených daní do Združenia rodičov      a priateľov CVČ. 

 Bližšie informácie nájdete na www.cvcpb.sk      alebo priamo v CVČ

Ď A K U J E M E

Krúžková činnosť po prázdninách. pokračuje v utorok 7.3.2017 o 16,00 prípravka a o 17,00 DFS Bystrinka. Tešíme sa na stretnutie.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám poslali hlas a pomohli nám získať peniaze na obnovu krojového vybavenia.

VÝZVA na podporu folklóru

Podporte prosím obnovu krojov FS Bystričan poslaním hlasu na stránku:  www.gestopremesto.sk, 
kde kliknete na Považskú Bystricu. Autentifikačná sms ( heslo na potvrdenie hlasovania - štvorčíslie) je zdarma. Hlasovať môžete aj viackrát- tá istá osoba, ale vždy s iným číslom telefónu do 31.12.2016.
      Ďakujeme Vám a prajeme Vám krásne, pokojné sviatky.
 
 

Dňa 20.12.2016 krúžok DFS Bystrinka prípravka sa uskutoční v stanovenom čase o 16,00. Podobne aj DFS Bystrinka  o 17,00 hod. Po vianočných prázdninách sa opäť stretneme 10.1.2017

Tešíme sa na Vás. 

VIANOČNÝ ČAS NASTAL ...... milé deti         a rodičia, nezabudnite 16.12.2016 o 17,00 na vianočnú besiedku v Centre voľného času. Všetci ste srdečne vítaní!

 
 

Milé deti a rodičia!

Nepremeškajte STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 5.12.2016 pred Centrom voľného času. Mikuláš tam príde so svojimi pomocníkmi - anjelom              a čertom medzi 16,00 a 17,00 hod. Porozpráva sa s Vami a spoločne zasvietite vianočný stromček centra voľného času. Dievčatá z DFS Bystrinka Vám pri tom zaspievajú vianočné pesničky a pripoja sa                 i speváčky z FS Bystričan.
 

DFS BYSTRINKA v školskom roku 2016/2017 máva  nácviky v   utorok - čas:  od 17,00 hod, miestnosť č. 205

DFS BYSTRINKA PRÍPRAVKA sa stretáva v školskom roku 2016/2017 tiež v utoroky   od 16,00 hod,  miestnosť č. 205

 

Žiadosti o prijatie do folklórnych krúžkov  CVČ Považská Bystrica si vyzdvihnete u pedagogického dozoru. Nezabudnite si zobrať aj šeky na úhradu poplatku do CVČ aj ZRP CVČ, ktoré Vás prosíme čo najskôr uhradiť. Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi..... 

 

 

 

 

Prvé stretnutie po prázdninách: Dfs-prípravka UTOROK 22.9.15 o 17:00 miestnosť 205, Dfs Bystrinka PIATOK 25.9.15 o 17:00 miestnosť 205, prosím rodičov aby si čím skôr vyplnili a odovzdali prihlášky do CVČ.

Vystúpenie: Petropavlovské slávnosti, Lánska, 26.6.2015, zraz 15:30 v CVČ 

Vystúpenie: Kúpele Nimnica, Veľkonočná nedeľa 5.4.2015, zraz - 13:00 v CVČ, odchod autobusu do Nimnice - 14:00, vystúpenie 15:00-16:00, návrat cca 16:30.

 

Vystúpenia: MDŽ nedeľa 8.3.2015 Malé Lednice - zraz o 13:30 v CVČ,   pondelok 9.3.2015 Dom seniorov Katka - zraz 13:00 v CVČ

 

Prvý nácvik Dfs Bystrinka po prázdninách v piatok 9.1.2015