DFS Bystrinka má vianočné prázdniny  od 17.12.2018 do 8.1.2019

 Stretneme sa prvý utorok v novom roku  - 8.1.2019

Želáme Vám krásne Vianoce a do Nového roku 2019 všetko najlepšie

 

          Detský folklórny súbor Bystrinka

                     Považská Bystrica

Detský folklórny súbor Bystrinka pôsobí pri Centre voľného času v Považskej Bystrici. Od svojho vzniku v roku 1990 sa snaží pritiahnuť deti a mládež mesta Považská Bystrica a okolia k ľudovým tradíciám regiónu stredného Považia. Vo svojom repertoári má súbor veľa piesní ,tancov, zvyky, hry či vyčítanky zo Záriečia, Marikovej, Papradna, Kostolca a ďalších lokalít regiónu. Deti z Bystrinky sa pravidelne stretávajú  na nácvikoch v Centre voľného času. V súbore pôsobia deti vo veku od štyroch do pätnásť rokov, pričom tie najmenšie sa základom učia v Bystrinke - prípravke.  Dfs Bystrinka absolvoval od svojho vzniku množstvo vystúpení  na domácich i zahraničných folklórnych festivaloch. Pravidelne sa s úspechom zúčastňuje aj na súťažných prehliadkach detského folklóru.

Detský folklórny súbor Bystrinka v súčasnosti pracuje pod vedením

 Marošiovej Kataríny a Boldižárovej Terézie.

Choreografkou súboru a hlasovým pedagógom je  Bc. Marošiová Jana.

Činnosť DFS Bystrinka manažuje RNDr. Rehúšová Marta.