Detský folklórny súbor Bystrinka, Považská Bystrica

Detský folklórny súbor Bystrinka pôsobí pri Centre voľného času v Považskej Bystrici.   Od svojho vzniku v roku 1990 sa snaží pritiahnuť deti a mládež mesta Považská Bystrica a okolia k ľudovým tradíciám regiónu stredného Považia. Vo svojom repertoári má súbor piesne ,tance, zvyky, hry či vyčítanky zo Záriečia, Maríkovej, Papradna, Kostolca a ďalších lokalít regiónu. Deti z Bystrinky sa pravidelne stretávajú  na nácvikoch tanečnej, hudobnej a speváckej zložky súboru. V súbore pôsobia deti vo veku od štyroch do pätnásť rokov. Tie najmenšie sa základom učia v Bystrinke - prípravke.  Detský folklórny súbor  Bystrinka absolvoval od svojho vzniku množstvo vystúpení  na domácich i zahraničných folklórnych festivaloch. Pravidelne sa s úspechom zúčastňuje aj na prehliadkach detského folklóru.

Detský folklórny súbor Bystrinka pracuje pod vedením Anny Kulichovej.