Podporiť projekt môžete vhodením žetónika za nákup v OD Tesco na SNP. Bližšie informácie www.cvcpb.sk

Ď a k u j e m e 

     Vážení rodičia, opäť sa obraciame na Vás            s prosbou o podporu projektu CVČ:                    revitalizácia Náučného chodníka                         SMT Milochov. 

 

Vážení občania, rodičia, priatelia a sym-patizanti folklóru, obraciame sa na Vás     s prosbou o darovanie 2 % z Vašich  zaplatených daní do Združenia rodičov      a priateľov CVČ. 

 Bližšie informácie nájdete na www.cvcpb.sk      alebo priamo v CVČ

Ď A K U J E M E

Krúžková činnosť po prázdninách. pokračuje v utorok 7.3.2017 o 16,00 prípravka a o 17,00 DFS Bystrinka. Tešíme sa na stretnutie.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám poslali hlas a pomohli nám získať peniaze na obnovu krojového vybavenia.

VÝZVA na podporu folklóru

Podporte prosím obnovu krojov FS Bystričan poslaním hlasu na stránku:  www.gestopremesto.sk, 
kde kliknete na Považskú Bystricu. Autentifikačná sms ( heslo na potvrdenie hlasovania - štvorčíslie) je zdarma. Hlasovať môžete aj viackrát- tá istá osoba, ale vždy s iným číslom telefónu do 31.12.2016.
      Ďakujeme Vám a prajeme Vám krásne, pokojné sviatky.
 
 

Dňa 20.12.2016 krúžok DFS Bystrinka prípravka sa uskutoční v stanovenom čase o 16,00. Podobne aj DFS Bystrinka  o 17,00 hod. Po vianočných prázdninách sa opäť stretneme 10.1.2017

Tešíme sa na Vás. 

VIANOČNÝ ČAS NASTAL ...... milé deti         a rodičia, nezabudnite 16.12.2016 o 17,00 na vianočnú besiedku v Centre voľného času. Všetci ste srdečne vítaní!

 
 

Milé deti a rodičia!

Nepremeškajte STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 5.12.2016 pred Centrom voľného času. Mikuláš tam príde so svojimi pomocníkmi - anjelom              a čertom medzi 16,00 a 17,00 hod. Porozpráva sa s Vami a spoločne zasvietite vianočný stromček centra voľného času. Dievčatá z DFS Bystrinka Vám pri tom zaspievajú vianočné pesničky a pripoja sa                 i speváčky z FS Bystričan.
 

DFS BYSTRINKA v školskom roku 2016/2017 máva  nácviky v   utorok - čas:  od 17,00 hod, miestnosť č. 205

DFS BYSTRINKA PRÍPRAVKA sa stretáva v školskom roku 2016/2017 tiež v utoroky   od 16,00 hod,  miestnosť č. 205

 

Žiadosti o prijatie do folklórnych krúžkov  CVČ Považská Bystrica si vyzdvihnete u pedagogického dozoru. Nezabudnite si zobrať aj šeky na úhradu poplatku do CVČ aj ZRP CVČ, ktoré Vás prosíme čo najskôr uhradiť. Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi..... 

 

 

 

 

Prvé stretnutie po prázdninách: Dfs-prípravka UTOROK 22.9.15 o 17:00 miestnosť 205, Dfs Bystrinka PIATOK 25.9.15 o 17:00 miestnosť 205, prosím rodičov aby si čím skôr vyplnili a odovzdali prihlášky do CVČ.

Vystúpenie: Petropavlovské slávnosti, Lánska, 26.6.2015, zraz 15:30 v CVČ 

Vystúpenie: Kúpele Nimnica, Veľkonočná nedeľa 5.4.2015, zraz - 13:00 v CVČ, odchod autobusu do Nimnice - 14:00, vystúpenie 15:00-16:00, návrat cca 16:30.

 

Vystúpenia: MDŽ nedeľa 8.3.2015 Malé Lednice - zraz o 13:30 v CVČ,   pondelok 9.3.2015 Dom seniorov Katka - zraz 13:00 v CVČ

 

Prvý nácvik Dfs Bystrinka po prázdninách v piatok 9.1.2015