Nácviky

 

DFS PRÍPRAVKA         UTOROK   16:00 hod           Malá sála CVČ č. 205

 

DFS BYSTRINKA          UTOROK  17:00 hod            Malá sála CVČ č. 205